Home>Kokkola

FI        EN

Oletko kemian alan tai prosessiteollisuuden osaaja? Haluatko tehdä merkityksellistä työtä kaupungissa, jossa työn ja vapaa-ajan välille on helppo löytää tasapaino? Jos vastaat kyllä, tutustu CABB:iin ja Kokkolaan.

CABB:in Kokkolan tuotantolaitoksella pääset tekemään merkityksellistä työtä mahtavien työkavereiden kanssa. Tutustu työtekijöidemme tarinoihin ja kuule miten he ovat löytäneet hyvän elämän kaavan!

Tietoa CABBista (Group)

CABB Group on kasvinsuojeluaineiden tehoaineiden johtavia sopimusvalmistajia ja prosessikehittäjiä maailmassa, toimittaen räätälöityjä tuotteita asiakkailleen. CABB valmistaa myös monivaiheisia ja puhtaudeltaan korkealaatuisia tuotteita asiakkailleen biotieteiden sekä suoritemateriaalien markkinoille.

Konsernilla on tuotantoa kuudessa toimipaikassa, jotka ovat Gersthofen ja Knapsack (Saksa), Pratteln (Sveitsi), Kokkola (Suomi), Jining (Kiina) sekä Galena (Yhdysvallat). Tilikaudella 2022 konsernin palveluksessa oli noin 1200 työntekijää, ja sen liikevaihto oli noin 755 miljoonaa euroa.

Tietoa CABBista (Kokkola)

CABBin toimipaikassa Kokkolassa on valmistettu kasvinsuojeluaineita jo vuodesta 1984 lähtien. Nykyisin työntekijöitä on yli 250. Vuonna 2022 Kokkolassa on otettu käyttöön kahdeksan uutta kemiallista reaktoria ja uusi pakkaamo, jotka lisäsivät toimipaikan tuotantokapasiteettia merkittävästi.

Yrityskulttuurillemme on ominaista korkea laatu, rakentava ja ratkaisukeskeinen ajattelutapa, lyhyet viestintäkanavat ja tiimihenki. Etsimme aina työntekijöitä, jotka sitoutuvat ja tukevat yritystavoitteitamme.

Avoimet työpaikat

Jos olet kiinnostunut työskentelemään CABB Kokkolassa, niin voit olla lähettää avoimen hakemuksen meille
[email protected]

EHS-insinööri

EHS-insinöörin tehtävänä on turvallisuuteen, työsuojeluun, kemikaaliturvallisuuteen ja ympäristöön liittyviä tehtäviä. EHS-insinöörin työtehtäviin kuuluu myös asiantuntija-, lupa, käyttöturvallisuustiedotteet ja raportointitehtävät sekä kouluttaminen. EHS insinööri on vahvasti mukana toiminnan kehittämisessä ja projekteissa.

Tutkimuskemisti

Tutkimuskemisti työskentelee orgaanisen hienokemian prosesseihin liittyvissä, monipuolisissa tutkimus- ja kehitystehtävissä sekä laboratoriossa että tehtaalla. Tutkimuskemisti vastaa tutkimusprojektien koesuunnittelusta, toteutuksen ohjauksesta ja raportoinnista asiantuntijaorganisaatiossamme sekä kansainvälisessä asiakasrajapinnassa. Synteesireittien ja kemiallisten riskien arviointi sekä prosessiturvallisuuden varmistamiseen liittyvät määritykset ja laskennat ovat tärkeä osa tutkimuskemistin tehtävää.

Prosessinhoitaja

Prosessinhoitajan tehtäviin kuuluu tuotannon linjakohtainen hoitaminen tehtäväalueensa yksikköprosesseista. Prossinhoitaja huolehtii mm. käyttöhyödykejärjestelmän toimivuudesta. Prosessinhoitaja on mukana uusien tuotteiden käynnistyksissä sekä tuotteenvaihtoihin liittyvissä työtehtävissä.

Tuotantoinsinööri

Tuotantoinsinööri vastaat nimettyjen tuotteiden valmistuksesta, prosessien kehittämisestä sekä asiakasraportoinnista. Tuotantoinsinöörin tehtäviin kuuluu myös uusien tuotteiden valmistusprosessien tekniset arvioinnit ja toteutuksen suunnittelu monituotetehtaallamme osana asiantuntijaryhmää. Tuotantoinsinööri huolehtii omien tuotteidesi osalta myös tuotannon kouluttamisesta ja ohjeistamisesta. Osallistuu investointiprojekteihin ja tuotannon käynnistyksiin.

Laborantti

Laborantin työtehtäviin kuuluu tuotannoille tarpeellisten reaktio-, lopputuote-, tuotteenvaihto- ja raaka-ainenäytteiden analysointi. Laborantti osallistuu mm. laboratorion analyysilaitteiden kunnossapitoon, testaukseen ja huoltoon.

Tutustu CABB:iin ja pistä avoimet työpaikkamme seurantaan. Meillä on helppo löytää hyvän elämän kaava!

Avoimet työpaikat